Navigeringsmeny

Regional information

Uusi tieliikennelaki jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta (Pirkanmaa)

Uusi tieliikennelaki ja valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä tulivat voimaan 1.6.2020. Lakimuutos vaikuttaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Liikennesäännöt pysyvät suurelta osin ennallaan, mutta esimerkiksi uudet liikennemerkit ja lain jatkossa sallimat pysäköintiin ja kaistanvalintaan liittyvät käytännöt myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden tulee tiedostaa. Uusi laki korostaa muiden huomiointia liikenteessä. Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus on jatkossa kirjattu lakiin ja se koskee niin jalankulkijoita, pyöräilijöitä kuin autoilijoita, siis kaikkia tielläliikkujia.

Jalankulkijan asema ei juurikaan muutu

Lakimuutos ei muuta jalankulkijoiden oikeuksia tai velvollisuuksia merkittävästi. Totutuille kulkureiteille voi kuitenkin tulla välillisiä muutoksia laki-, asetus- ja merkkiuudistusten myötä.

Jatkossa suojatietä ei enää sallita 60 km/h nopeusrajoitusalueella ilman valo-ohjausta. Jos perusteita nopeusrajoituksen alentamiselle ei ole, suojatie tullaan poistamaan. Entisen suojatien kohdalle voi jäädä tienylityspaikka. Tällöin suojatiemerkit ja tiemerkinnät poistetaan, mutta ylityspaikasta varoitetaan hyvissä ajoin ennen kohdetta uudella jalankulkijoita-merkillä (A16). On tärkeää huomioida, että suojatien ja ylityspaikan juridinen ero on suuri. Suojatiellä olevalle tai ylitykseen valmistautuvalle jalankulkijalle on annettava esteetön kulku. Ylityspaikassa tätä velvollisuutta ei ole.

Pyöräilysääntöihin selkeyttä, polkupyörän varusteet oltava kunnossa

Pyöräilijöille uusi laki tuo selkeyttä väistämisvelvollisuussääntöihin. Jatkossa pyörätien jatke maalataan vain, jos ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu väistämisvelvollisuus kärkikolmiolla, stop-merkillä tai uudella "väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa" -merkillä (liikennemerkit B5, B6 tai B7). Samalla väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen lisätään kaksisuuntaisesta pyörätiestä varoittava lisäkilpi (H23.1). Muussa tapauksessa käytetään suojatien tiemerkintää.

Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa -liikennemerkkiä (B7) käytetään vain rakenteellisesti korotetun pyörätien jatkeen osoittamiseen. Käytännössä merkki soveltuu pääasiassa katuverkolle, ei maanteille.

Yksisuuntaisella tiellä saa jatkossa pyöräillä liikennesuuntaa vastaan, kun se on osoitettu lisäkilvellä. Lisäkivessä on polkupyörän kuva (H12.10) ja teksti "ei koske".

Pimeän ja hämärän aikaan polkupyöräilijän tulee käyttää valkoista tai vaalean keltaista etuvaloa ja punaista takavaloa.

Katuverkolla pyöräilijän tulee olla erityisen valppaana, sillä

  • Uuden pyöräkatu-liikennemerkin vaikutusalueella niin pyöräilijät kuin autoilijatkin ajavat ajoradalla. Vallitsevan nopeuden asettavat pyöräilijät.
  • Taajamissa ajoradalla pyöräillessä tulee huomioida, että jatkossa tien vasemmalle puolelle pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisilla teillä. Pysäköinti ei saa vaarantaa eikä haitata liikennettä. Pysäköinnin aikana olosuhteet voivat muuttua ja liikkeelle lähtevää ajoneuvoa voi olla vaikea havaita.  

Siirtymäaika tiemerkintöjen päivittämiseksi on kaksi vuotta. Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella muutokset tehdään kuluvan vuoden aikana.

Liite:  Liikennemerkkejä 

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, liikenneturvallisuusasiantuntija Roosamari Leppälä, p. 0295 036 259

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)