Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Ny finansieringskälla för företagares samarbetsprojekt

För företagare på landsbygden finns nu nya och ännu mångsidigare möjligheter att utveckla sin bransch tillsammans. Från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som delfinansieras av EU, kan man få ett stöd på upp till 60–100 procent för olika slags utvecklingsåtgärder. Stödet ansöks av NTM-centralen eller Leader-gruppen. Ansökan kan lämnas in elektroniskt i webbtjänsten Hyrrä.

Samarbetsprojekt är en ny finansieringsform som ger företagare möjlighet att tillsammans med andra företagare och utvecklarorganisationer utveckla lönsamheten i sin bransch mer målinriktat än tidigare.

Ett samarbetsprojekt kan främja utvecklingen av exempelvis bioekonomi, närproducerad mat eller välbefinnandetjänster. Ett särskilt mål är att främja nätverkande mellan aktörer inom bioekonomi och utveckla avancerad förädling inom branschen. Finansiering kan erhållas till exempel för bildande av kedjor och kluster, pilotprojekt, gemensam marknadsföring för mikroföretag och innovativa miljöinsatser. 

Finansiering kan ansökas av ett offentlig- eller privaträttsligt samfund, såsom en utvecklingsorganisation som bildar en grupp av mikro- och småföretag på landsbygden.

Läs mera:


Regional information