Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Uusi maanteiden hoidon urakkamalli yhä laajemmin käyttöön Pirkanmaalla (Pirkanmaa)

Kangasalan ja Oriveden nykyiset alueurakat päättyvät kuun vaihteessa ja uudenmalliset maanteiden hoitourakat käynnistyvät lokakuun alusta. Tällöin jo neljä kuudesta Pirkanmaan urakka-alueesta on uuden urakkamallin piirissä.

Tieurakka käynnissä tiealueella iltavalaistuksessa.

Kangasalan ja Oriveden uudet viisivuotiset urakat alkavat lokakuussa, ja päättyvät viiden vuoden kuluttua lokakuussa vuonna 2026. Oriveden hoitourakoista järjestetyn tarjouskilvan voitti Pimara Oy, joka nyt toimii pääurakoitsijana jo puolessa Pirkanmaan urakka-alueista.

Alkavalla uudellakin kaudella Kangasalan hoitourakoitsijana jatkaa Destia Oy. Destian Kangasalan alueurakka oli viime talven asiakastyytyväisyystutkimuksen yksi kolmesta parhaiten menestyneistä perusurakoista. Maanteiden hoitourakat jaetaan sisältönsä puolesta erittäin vaativiin, vaativiin ja perusurakoihin. Kangasalan alueurakka on sisällöltään perusurakka, sen sijaan Orivesi lukeutuu vaativiin urakoihin.

Uudet hoitourakat ovat projektinjohtotyyppisiä urakoita, joissa allianssityyppisesti laskutetaan avoimen kirjanpidon perusteella tehdyistä toimenpiteistä. Kokonaiskustannuksia pyritään kuitenkin tarjousvaiheessa hillitsemään urakoitsijan antamaan tavoitehintaan liittyvillä menettelyillä. Hoitotoimenpiteiden perusteena on teittäin määritelty palvelutaso, yleiset laatuvaatimukset ja hoito-ohjeet. Tavoitteena on kannustaa uusien urakkamallien avulla toiminnan kehittämiseen, yhteistyöhön ja asiakasvuorovaikutukseen, jota esimerkiksi Kangasalan alueella on tarkoitus hoitaa WhatsApp-tiedotuslistan kautta. Ohjeet listalle pääsemiseen löytyvät Destian internet-sivuilta.  

Mika Salmisesta Oriveden uusi aluevastaava

Oriveden urakka-alueella tilaajana toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aluevastaava vaihtuu, kun uusi viisivuotiskausi käynnistyy. Silloin uutena Oriveden aluevastaavana aloittaa Mika Salminen. Kangasalan aluevastaavana jatkaa Juho Peltomäki.

Uusien urakoiden käynnistyessä myös Pirkanmaan maakuntaan vuoden alusta liittyneen Kuhmoisten kunnan alueella olevien maanteiden hoitovastuu siirtyy Jämsän urakasta Oriveden alueurakkaan. Vastuu teiden kunnosta ja mahdollisesta parantamisesta sekä muusta tienpidosta siirtyi Pirkanmaalle jo vuoden alusta.