Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Lautta.net-internetsöktjänst - en reseplanerare för att hitta en resa som passar dig

NTM-centralen i Egentliga Finland har i dag publicerat Lautta.net -servicen, som  innehåller söktjänst av tidtabeller, linjekartor, förbindelsefartygsrutter, färjelinjer riksomfattande och busstidtabeller i Åbo skärgården.  Även färjor på enskilda vägar är med i portalen.

Svenskspråkiga: Farja.fi

Finskspråkiga: Lautta.net

Engleska: Ferry.fi.

 

På Ringväg-sidan sidan kan du planera en resa till den populära Ringvägen i Åbo skärgården.

Söktjänsten kommer att utvecklas på grund av användarnas respons som man kan ge via portalens feedbacksformulär:

NTM-centralen i Egentliga Finland har redan en längre tid haft behov för en internetbaserad söktjänst som lättar resenärer att planera sin skärgårdsresa, hitta tidtabeller och rutter.   Projektet har i samarbete med Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland förverkligats av konsult Lauri Häme, som redan tidigare har arbetat med att planera och förverkliga liknande projekt i trafikförvaltningen.

På grund av en ringa efterfrågan publicerar NTM-centralen i Egentliga Finland inte mera Skärgårdens förbindelsefartygstrafik - tidtabellshäfte.

 

Skötseln av landsvägstrafiken och förbindelsefartygstrafiken har koncentrerats riksomfattande till NTM-centralen i Egentliga Finland. Vi ansvarar för 41 färjelägen, varav merparten ligger i Åbo skärgård och insjöregionerna i Östra Finland, samt har hand om trafikförbindelserna på 11 förbindelsefartygsrutter på Skärgårdshavet och 2 på Finska Viken. Därtill bistår vi privata vajerfärjeförbindelser och  förbindelsefartygstrafiken i Sibbo och Raseborg skärgårdar samt på Skärgårdens ringvägar.


Regional information