Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Ny publikation: Modellnätverk för naturenlig vattenbyggnad – Tvåstegsdiken i västra Finland

Under sommaren 2021 kartlades tvåstegsdiken i västra Finland, det vill säga i Södra Österbottens, Tavastlands, Birkalands och Egentliga Finlands NTM-centralers områden. Dessutom intervjuades planerare, markägare och projektledare angående sina erfarenheter av tvåstegsdiken och fördelarna och utmaningarna med dessa. Av de kartlagda objekten valdes sex ut som exempelobjekt för modellnätverket. Det finns många olika orsaker till att man anlägger tvåstegsdiken, och miljöfaktorerna i objekten varierar. Med objekten i modellnätverket eftersträvas möjligast stor variation och tvåstegsdiken i olika storleksklasser.

Tvåstegsdiken är ett led i naturenlig vattenbyggnad. De baserar sig på hur fåror i naturtillstånd fungerar, till exempel omges de oftast av översvämningsytor. Målet är att bevara eller restaurera naturtillståndet och landskapsvärden. Katri Ollila, praktikant vid vattenresursenheten i NTM-centralen i Södra Österbotten, utarbetade en beskrivning över objekten i modellnätverket. Beskrivningen har nu publicerats i Utsikter-serien och kan läsas på Nationalbibliotekets Doria-tjänst.