Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uusi julkaisu kosteikoista (Hämeen ELY-keskus)

ELY-keskusten julkaisusarjassa on ilmestynyt Elina Sorvalin laatima raportti monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmasta Tervajoen, Hyvikkälänjoen ja Räikälänjoen alueilla.

Noin 800 km2 laajuinen yleissuunnittelualue käsittää osia Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Tammelan kunnista. Yleissuunnitelmaa voidaan käyttää pohjana tarkemmille hoito- ja perustamissuunnitelmille, joita laaditaan haettaessa maatalouden ympäristökorvausta tai perustettaessa kohteita yhteistyössä jonkin muun vesiensuojelun toimijan kanssa. Yleissuunnitelma ei kata kaikkia laajan suunnittelualueen mahdollisia kosteikkokohteita, mutta suunnitelma esittelee erityyppisiä kohteita, joita voidaan kehittää kosteikoiksi.

Yleissuunnitelman avulla pyritään lisäämään maanomistajien kiinnostusta ja tietoutta kosteikkoja kohtaan sekä innostamaan maanomistajia toteuttamaan kosteikkoja maillaan. Suunnitelmalla pyritään antamaan ehdotuksia maatalousympäristön hoitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.

Julkaisu Doriassa

 

 


Regional information