Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Nya skatteincitament underlättar utvecklingen av företagsverksamheten

Två skatteincitament, som har trätt i kraft i år, underlättar utvecklingen av företagsverksamheten: tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet och extra skatteavdrag för investeringar i små företag.

Extra skatteavdrag för investeringar i små företag

En investerare får från sin kapitalinkomst dra av 50 procent av sin investering i ett litet bolag. Avdraget kan endast fås under åren 2013­−2015 för investeringar som har gjorts efter den 15 maj 2013, då lagen trädde i kraft. Det avdragna beloppet återbärs till investerarens inkomst när investeraren drar sig ur investeringen.

Läs mera:

Tilläggsavdrag för företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013-2014

Tilläggsavdraget för forsknings- och utvecklingsverksamhet innebär att ett företag får göra ett tilläggsavdrag som baserar sig på de löner som de har betalat till sina arbetstagare för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Syftet med skatteavdraget är att sporra företagen att inleda en långsiktig forsknings- och utvecklingsverksamhet och att utvidga verksamheten. Skatteincitamentet gör det bl.a. lättare för företagen att anställda unga utbildade experter för innovationsverksamheten.

Läs mera:

 


Regional information