Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralen i Nyland deltar i Earth Hour för andra gången (NTM-centralen i Nyland)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland deltar i den globala klimatmanifestationen Earth Hour som ordnas lördagen den 28 mars kl. 20.30–21.30, då all onödig belysning släcks under en timme. Syftet med att uppmana alla att släcka ljuset under en timme är att öka medvetenheten om klimatförändringarna och behovet av att spara energi och effektivisera energiförbrukningen. NTM-centralen i Nyland deltar i Earth Hour för andra gången.

Deltagandet är en del av implementeringen av NTM-centralens miljöprogram och det miljöfostrande arbete som ekostödpersonerna utför.

Mer information om Earth Hour finns på WWF:s webbplats. (www.earthhour.fi)

 


Regional information