Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uudenmaan ELY-keskus järjestää pk-yrityksille tarkoitettuja koulutuksia (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY -keskuksen alueella käynnistyy vuoden 2015 aikana useita pk - yritysten johto - ja avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia.

Koulutukset toteutetaan osana laajempaa Yritysten kehittämispalvelujen kokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten uudistumista, kannattavaa kasvua, kehittymistä, työllistämistä ja realistisen kuvan muodostamista markkinoiden mahdollisuuksista.
Kouluttajina toimivat ovat yritystoiminnan kehittämisen ammattilaisia, joilla on vahva pk-yrityselämän tuntemus.

Toukokuussa 2015 käynnistyivät Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen" sekä "Talouden ja tuottavuuden johtaminen" koulutukset.
 Syyskuussa alkaa Kasvuun johtaminen – koulutusohjelma, joka on tarkoitettu kasvua ja kansainvälistymistä hakeville pk-yrityksille.
Koulutusohjelmiin sisältyy sekä lähikoulutuspäiviä että yrityksen toimintaa tarkentavia yrityskohtaisia työskentelypäiviä.

Lisätietoja koulutuksista saa yritysten kehittämispalvelujen verkkosivuilta, joiden kautta tapahtuu myös koulutuksiin ilmoittautuminen.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Marita Rainio, puh. 0295 021 137, marita.rainio(at)ely-keskus.fi

Yritysten kehittämispalvelut


Regional information