Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Uudenmaan ELY-keskus ennakoi musiikkialan tulevaisuutta (Uudenmaan ELY-keskus)


Musiikkialasta tehty selvitys valmistunut  

Uudenmaan ELY-keskus tilasi selvitystyön, jonka tavoitteena oli tutkia ja ennakoida, miltä musiikkialan tulevaisuus näyttää ja minkälaista osaamista alalla tarvitaan. Musiikkialan ennakointi- ja osaamistarveselvitys perustuu tilastoihin, aikaisempiin tutkimuksiin, asiantuntijahaastatteluihin ja tulevaisuustyöpajoihin. Musiikkiala määritellään selvityksessä laajasti. Siihen sisällytetään musiikin ympärillä toimivan arvoverkoston lisäksi myös muut musiikkia välillisesti hyödyntävät toimialat. Musiikkialaa tarkastellaan elinkeinopoliittisesta ja yrittäjyyden näkökulmasta; tarkastelun kohteena on musiikin kautta syntyvä liiketoiminta ja sen edellytysten tukeminen.

Ennakoinnin kiteytyksenä voidaan todeta, että musiikkialan tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia: Äänitemyynnin tavat ja jakelukanavat ovat monipuolistuneet, fyysisten äänitteiden myynnin laskun vastapainona live-musiikki sekä lisensointitoiminta ovat kasvaneet voimakkaasti. Meneillään oleva murroskausi rikastuttaa musiikin tarjontaa, käyttöä sekä liiketoimintamalleja. Fyysisestä äänitteestä irtautuminen avaa mahdollisuuden kehittää uusia vaihtoehtoisia ja toisaalta täydentäviä käyttötapoja perinteisten äänitteiden rinnalle.

Keskeistä musiikkialan ja sen osaamistarpeiden muutoksessa on ajattelutavan, ansaintalogiikan ja toimijoiden kulttuurin vaihtuminen tuotantokeskeisestä ajattelusta kohti palveluliiketoimintaa. Asiakassuhdeajattelua korostetaan ja musiikin arvon käsite on muuttumassa. Yhteyttä artistiin, puhuttelevia, aitoja tarinoita sekä musiikkiin liittyviä ilmiöitä arvostetaan yhä enemmän kuin äänitteen omistamista. Musiikkialan yleinen painopiste on siirtymässä tarjonnasta kysynnän luomiseen, eli äänitteiden tekemisestä kiinnostuksen herättämiseen ja musiikkikokemuksen rikastuttamiseen. Muutos tuotantokeskeisestä ajattelusta palvelu – ja asiakaskeskeiseen ajatteluun kyseenalaistaa vallitsevan toiminnan logiikan sekä olemassa olevat rakenteet. Muutoksen taustalla on myös jatkuvasti kehittyvä teknologia, joka on digitalisoitumisen johdosta antanut ennen kokemattoman vallan musiikin kuuntelijoille. Se on myös monipuolistanut musiikin tekemisen, kokemisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia ja avannut näin tilaisuuksia uusille yrittäjille.

Selvityksen on rahoittanut Osaamisen ennakoinnilla kasvua-ESR-projekti.

Lue koko ennakointiselvitys  http://www.doria.fi/handle/10024/84860

Lisätietoja:
Sasu Pajala, 040-864 1437, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi 

 

 

 


Regional information