Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Företagsstöd som betalats ut av NTM-centralen i Nyland i januari-april 2014 (NTM-centralen i Nyland)

Under den första tredjedelen av år 2014 har NTM-centralen i Nyland betalat ut sammanlagt 1 693 651 euro i företagsstöd till 143 små och medelstora företag. Företagsstöd beviljas för förberedande och genomförande av utvecklingsåtgärder vid företag, det typiska är internationalisering. Med stöden främjas små och medelstora företags tillväxt, utveckling och internationalisering.

 

Utbetalda företagsstöd januari-april 2014 (pdf. 266 kt)

 

Ytterligare upplysningar:
gruppchef Arto Salmela, tfn 0295 021 149
enhetschef Vesa Niskanen, tfn 0295 021 116

 

 


Regional information