Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

ELY-centralen i Nyland - sakkunnig och samarbetsvillig, men saknar enhetliga tillvägagångssätt (ELY-centralen i Nyland)

Hur nöjda intressentgrupperna är med ELY-centralerna undersöktes för andra gången i vår, då centralerna har tre verksamhetsår bakom sig. Intressentgrupperna är i genomsnitt rätt nöjda med Nylands ELY-centrals verksamhet och det är glädjande att intressentgruppernas tillfredsställelse har förbättrats sedan 2011. Skillnaderna i tillfredsställelsen mellan olika grupper är dock något som man måste fundera på.

Intressentgrupperna anser att ELY-centralen i Nyland särskilt är en samarbetsvillig och sakkunnig samarbetspartner. Därför är det naturligt att jämfört med situationen för två år sedan anser fler att samarbetet förlöper bättre med ELY-centralen än med andra samarbetspartner. Däremot borde ELY-centralen bli effektivare och snabbare och utveckla sina tillvägagångssätt så att de blir enhetligare. Å andra sidan får ELY-centralen beröm för att vara lättillgänglig och just den egenskapen har ELY-centralen lyckats förbättra.

Enligt intressentgrupperna har ELY-centralen i Nyland lyckats måttligt när det gäller att synas och ha inflytande i regionen. Positivt är att centralen har fått en starkare regional roll jämfört med situationen för två år sedan, även om det ännu finns rum för förbättring. Det är en god utveckling för en ung organisation som etablerar sin verksamhet, speciellt på ett område som Nyland där det finns många starka aktörer.

ELY-centralen i Nyland tackar sina intressentgrupper för den värdefulla responsen. Den kommer att utnyttjas på många olika sätt, t.ex. när man tar fram en helhetsbild av ELY-centralens utvecklingsbehov med hjälp av utvärderingsmodellen CAF. Intressentgrupperna föreslår att ELY-centralen ska utveckla sin organisationsstruktur, kundtillvändhet och information. Bland annat just dessa önskemål försöker man tillmötesgå med hjälp av de sex riksomfattande utvecklingsprojekt som tillsatts för ELY-centralerna samt ELY-centralernas webbplats som förnyades i maj.

Resultaten av den riksomfattande enkäten till intressentgrupperna kommer senare att läggas ut på våra webbsidor.

 

 

 

Text: Teija Hakamäki

 


Regional information