Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Uudenmaan alueen jokien ja järvien vedenkorkeudet nousussa

Useita päiviä jatkunut plussakeli ja vesisateet ovat saaneet lumien sulamisen vauhtiin. Jokien ja järvien vedenkorkeudet ovat olleet reippaassa nousussa viikonlopulta lähtien. Tiistaiaamuna jokien virtaamat ylittivät paikoin tulvarajan. Tulvavettä on noussut alaville pelloille ja teille, mutta suurempia vahinkoja ei ole toistaiseksi tiedossa.

Ennusteiden mukaan tulvatilanne jatkuu lähipäivien ajan. Viileät yöt hidastavat lumien sulamista, tosin vesisateet voivat nopeuttaakin sitä. Odotettavissa on pääosin keskimääräisen kevättulvan suuruinen tulvahuippu, pienemmissä vesistöissä sademäärästä riippuen mahdollisesti hieman keskimääräistä suurempi.

Tiistaina päivällä Vantaanjoen Myllymäessä virtaama oli n. 65 m3/s, kun se keskimäärin kevään tulvahuippuna on n. 90 m3/s. Myös järvien vedenpinnat ovat noususuunnassa, mm. Tuusulanjärvellä vedenpinta on noussut kahden vuorokauden aikana n. 10 cm. Tulvarajoja ei kuitenkaan ole vielä järvien rannoilla saavutettu.

Oman kiinteistön hulevesireittien, kuten tierumpujen sekä hulevesikaivojen toimivuus on syytä tarkistaa ja tarvittaessa ryhtyä niiden avaustoimenpiteisiin. Virtaavaan tulvaveteen ei turvallisuussyistä ole kuitenkaan suositeltavaa mennä kahlaamaan.

Lisätietoja:
Uudenmaan ELY-keskus
Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko, p. 0295 021 453
Suunnitteluinsinööri Olli Jaakonaho, p. 0295 021 398


Regional information