Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Pilotförsök för nya former av arbete och företagande stöder självsysselsättning

Med hjälp av ett pilotförsök ska arbetssökande få information om vilka olika former av arbetsmöjligheter tjänsteleverantörer och faktureringstjänster på digitala plattformar erbjuder.

Med hjälp av ett pilotförsök ska arbetssökande få information om vilka olika former av arbetsmöjligheter tjänsteleverantörer och faktureringstjänster på digitala plattformar erbjuder.

Traditionellt lönearbete och företagande är inte längre de enda formerna av sysselsättning. Allt fler finländare kommer i framtiden att arbeta som s.k. självsysselsatta vid sidan om eller utanför ordinarie jobb och hel- eller deltidsanställningar.

Samtidigt blir det allt vanligare med digitala plattformar som bildar en mötesplats för uppdragsgivare och uppdragstagare. Via dessa plattformar förmedlas kortvariga arbetsuppgifter och projektarbete.

– Plattformsekonomin kommer att förändra jobbsökningen och rekryteringen. Inom ramen för det pilotförsök som nu inleds utreder vi tillsammans med tjänsteleverantörer hur den offentliga arbetsförmedlingen kan stödja sysselsättningsmöjligheterna för arbetssökande genom olika nya former av självsysselsättning och företagande, säger arbetsminister Jari Lindström.

Pilotförsöket för nya former av arbete och företagande inleddes den 22 maj 2017 och pågår till utgången av november 2017. Av erfarenheterna från pilotförsöket kommer det att genomföras en uppföljningsundersökning där man granskar bl.a. de arbetssökandes erfarenheter och arbetstillfällenas betydelse för sysselsättningen.

Läs mera:


Regional information