Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Genomförandet av det nya strukturfondsprogrammet börjar i maj 2014

Som det ser ut nu inleds genomförandet av Finlands strukturfondsprogram för den kommande perioden i maj 2014. Programmet godkänns sannolikt av statsrådet vid årsskiftet. Därefter krävs ännu ett slutligt godkännande av Europeiska kommissionen. Programmets namn är Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.

Alla närings-, trafik- och miljöcentraler betjänar både dem som ansöker om projektstöd från strukturfonderna och mottagarna av stöd. Sökande kan ta kontakt med den närmaste närings-, trafik- och miljöcentralen.    

Utöver närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljas stöd från strukturfonderna under programperioden 2014–2020 dessutom av landskapsförbunden, Tekes samt social- och hälsovårdsministeriet.

Läs mera:


Regional information