Navigeringsmeny

Regional information

1,6 miljoner euro företags- och projektfinansiering till Nyland 

I juli–december 2019 beviljade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland 1,6 miljoner euro företags- och projektfinansiering till Nyland. 

Efterfrågan på företagsutvecklingstjänster fortsatte att öka i slutet av 2019 och 1,2 miljoner euro finansiering beviljades till Nyland. Mest gjordes konsultationer om tillväxt och förnyelse varvid man till exempel tog fram strategier för internationalisering eller förberedde sig för ägarbyte. Konsultationer om produktivitet och ekonomi ökade mest i popularitet, och i dessa konsultationer utvecklades styrningen av ekonomin och produktionen i internationaliseringsinriktade företag samt effektiviserades digitaliseringen av verksamheten. Även utbildningsprogram som ordnades av NTM-centralen fick ett positivt mottagande. Två utbildningsprogram inleddes med deltagare från sammanlagt 48 företag.

Resterande 400 000 euro utgjordes av finansieringen för ett av Europeiska socialfondens (ESF) projekt. Detta projekt är yrkeshögskolan Haaga-Helias VR Fast track-projekt för arbetslivsorienterad bedömning av kompetens, där en modell som använder sig av virtuell verklighet tas fram för identifiering av kompetens.

Sammanlagt 5,6 miljoner euro företags- och projektfinansiering till Södra Finland 

NTM-centralen i Tavastland beviljar EU-finansiering och finansiering för företagsutvecklingstjänster till Tavastland, Sydvästra Finland och Nyland. Under juli–december 2019 beviljades hela området företags- och projektfinansiering till ett belopp på något över 5,6 miljoner euro.  

Över 5,2 miljoner euro av finansieringen utgjordes av företagsstöd, varav andelen av utvecklingsunderstöd för företag uppgick till ett belopp på cirka 2,5 miljoner euro och andelen av understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö uppgick till ett belopp på 1,1 miljoner euro. 53 utvecklingsprojekt och 4 projekt för utvecklingen av verksamhetsmiljön finansierades. Mest utvecklingsunderstöd beviljades till Päijänne-Tavastland. Dessutom beviljades 1,6 miljoner euro till Södra Finland för företagsutvecklingstjänster dvs. analys-, konsulterings- och utbildningstjänster.  

Under denna granskningsperiod finansierades ett ESF-projekt (400 000 euro). Projektet som inleds i Nyland ingår i projekthelheten 6Aika − hållbar stadsutveckling. Ansökningarna som lämnades inom perioden för ESF-ansökningar som slutade 1 oktober 2019 har behandlats i sekretariaten och beslut kommer att fattas under våren 2020.

 

Närmare information: 

Enhetens chef Sinikka Kauranen, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 151 

 

Alla ESF-projekt som finansierats i södra Finland och företagsstöden enligt landskap finns på webbplatsen www.rakennerahastot.fi i avsnittet om södra Finland och Verksamhet och resultat Finansierade projekt. 

 

Kommunikation: 
Kommunikationsexpert Miira Pakkala, NTM-centralen i Tavastland, tfn 0295 025 176 

 

Bilagor: 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)