Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Uudella hinnoittelulla lupahinnat paremmin vastaamaan kustannuksia

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi maksuasetus nosti viranomaisluvista perittäviä maksuja. Korotuksen taustalla on valtion sektorilla vuosia jatkunut toimintojen kustannusvastaamattomuus.

Työ- ja elinkeinoministeriön uusi maksuasetus nosti tammikuun 10. päivästä erityisesti ELY-keskusten liikennevastuualueen myöntämistä luvista perittäviä maksuja. Lupamaksujen korotusta perustellaan maksujen jäämisellä jälkeen yleisestä kustannustasosta sekä luvista aiheutuvien kustannusten vastaamattomuudella viranomaistyön määrään. Samasta tammikuun ajankohdasta tuli voimaan myös muutoksia ympäristövastuualueilla tehtävien päätösten ja suoritteiden hinnoitteluun.

Maastokäynnistä peritään vastedes maksu  

Sähkö- ja telekaapeleiden sekä -johtojen sijoitussopimusten yhteydessä perittäviin liikenteen lupahintoihin tuli maksuasetusmuutoksessa korotuksia. Muutoksia tuli myös lupien myöntämisperusteisiin. Jatkossa kolmessa eri maksuluokassa perittävän johto- ja kaapeliluvan hinta määräytyy hankkeen laajuuden ja työmäärän mukaan. Aiemmin 180 euroa maksaneiden lupien hintahaitari vaihtelee nyt 410 eurosta 2400 euroon sisältäen 1–4 maastokäynnin kulut. Lisämaastokäynnistä työmaalla veloitetaan 200 euroa.

Kustannusvastaamattomuus nosti myös palvelukohteiden opastelupien ja tienvarsimainonnan poikkeuslupien hintaa. Opastelupien hinnat vaihtelevat 180 eurosta 350 euroon. Tienvarsimainoksen poikkeuslupa taas maksaa jatkossa 430 euroa aiemman 330 euron sijasta. Tilapäisistä opasteista sekä liikennemerkkijärjestelyistä tehtävä päätös maksaa 150 euroa.  

Muutoksia tavaraliikenne- ja erikoiskuljetuslupiin

Maksuasetuksen mukainen valvontamaksu peritään nyt ensi kertaa myös vuosittaista valvontavelvoitetta koskevista liikenteen luvista. Valvonnan piiriin kuuluvat sekä taksi-, joukko- että tavaraliikennelupien haltijat.

Erikoiskuljetuslupien maksut on edelleen porrastettu ajoneuvon massan mukaisesti, mutta massarajoihin tuli muutoksia. Tuttu 90 tonnin raja korottui 120 tonniin, jotta normaalimassaisiin 76 tonnin kuljetuksiin tuli selvä ero. Osa hinnoista nousi, mutta toisaalta osa myös laski, sillä uusi hinnoittelu pyrkii entistä paremmin saamaan hinnat vastaamaan eri lupatyyppeihin käytettävää todellista työaikaa.

Uusi maksuasetus poisti kuljetusyhtiöltä mahdollisuuden saada kuljetuslupaansa ylimääräinen lisäreitti puoleen hintaan. Erikoiskuljetusluvan sisältämästä lisäreitistä peritään nyt uusi lupamaksu, sillä jokainen reitti vaatii jatkossa oman kuljetuslupansa. Asetusmuutosta edeltänyt hinnoittelumalli perustui vanhaan reitinhakujärjestelmään, jossa kuljetuskalustolle oli yhteen lupapäätökseen helppo laatia useampi reitti. Perustelu myöntää lisäreitti puoleen hintaan alkuperäishinnasta vähäisen työmäärän vuoksi, ei enää uudessa tietojärjestelmässä päde, sillä lisäreitin suunnittelu samalle kuljetuskalustolle vaihtoehtoreittiä pitkin vaatii lähes saman työmäärän kuin varsinainenkin reitti. Toisaalta uudella hinnoittelulla kuljetusyhtiö ohjataan suunnittelemaan kulkureittinsä itsenäisemmin, jotta ELY-keskusten resurssit voidaan jatkossa kohdentaa tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. 

Lisätietoja:  Liikenteen asiakaspalvelukeskus, p. 0295 020 600

Valtioneuvoston asetus 3/2014 (Finlex) maksullisista suoritteista vuonna 2014
http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20140003


Regional information