Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Den aktuella vatten-, snö- och issituationen – Nyland

Aktuell information om vattenläget publiceras på Facebook-sidan Uudenmaan vesistöt: 

Närmare information om vattenstånd och vattenföring samt om vattenläges- och översvämningsprognoser finns i länklistorna nedan.