Navigeringsmeny
Maaseudun kehittäminen sv

Utveckling av landsbygden

Illustrationsbild

NTM-centralerna hjälper med att göra landsbygden en ännu bättre plats för att bo, leva och driva företag. NTM-centralerna beviljar stöd från landsbygdsfonden som man kan ansöka om för bland annat

  • jordbrukens investeringar och utveckling
  • investering i och utveckling av små och medelstora företag som utövar förädling av jordbruksprodukter
  • landsbygdens mikroföretags och små företags investeringar och utveckling
  • projekt som ökar näringarnas verksamhetsmöjligheter och landsbygdens livskraft

Varje NTM-central har utarbetat en regional landsbygdsstrategi. På basis av dessa har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat Programmet för utveckling av landsbygden för finansieringsperioden 2014–2020.


Regional information


Regional information

Utveckling av landsbygden – Nyland

Programmets för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014−2020 mål handlar om företagande, människornas boende och arbete samt miljöns tillstånd. Syftet med programmet är att förbättra förutsättningarna att bedriva företagsverksamhet och bo på landsbygden.

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygdsprogrammets
2014−2020 har öppnats för ansökan i våren 2015. Understöden ska sökas elektroniskt via Hyrrä e-tjänsten. 

Företagsgruppsprojekten behandlas inom urvalsperioderna för företagsstöd.

Urvalsperioder av företagsstöd i Nylands NTM-central

  • 1.9. - 31.10.2020, 1.11.2020 – 15.2.2021, 16.2. – april? (preciseras senare)

Urvalsperioder av projektstöd i Nylands NTM-central

  • 1.10.2020 – 22.1.2021, 23.1.2021 – mars-april? (preciseras senare)

Mer information om genomförandet av utvecklingsprogrammet 2014−2020 i Nyland