Navigeringsmeny

 

Avaa chat-ikkuna
Liikenne-tavaraliikenne-ingressi_sv

Godstrafik och godstrafiktillstånd

Från och med 1.7.2018 beviljar Trafiksäkerhetsverket Trafi trafiktillstånd. Läs mer: https://www.trafi.fi/sv/vagtrafik/yrkestrafik/trafiktillstand

Illustrationsbild


Regional information


ta kontakt

Ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)
Obs. På sommaren från 2.7. kl 9-14

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Uppdaterad: 25.05.2022