Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Alaikäisten vastaanotto - ingressi

Mottagning av minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare

Minderåriga asylsökande som anlänt till Finland utan vårdnadshavare placeras efter att de fått uppehållstillstånd i familjegrupphem eller i stödboendeenheter. NTM-centralerna kommer i sina egna områden överens med kommunerna om att inrätta enheter och ersätta kostnader för verksamheten.

Kontaktpersonerna för invandrarärenden vid NTM-centralerna ger mer information om hur kostnaderna ersätts.

Alla minderåriga anvisas en representant i början av ankomsten. Migrationsverket och NTM-centralerna svarar för vägledningen av representanternas verksamhet och ersättandet av kostnaderna.

I fråga om de representerade som fått uppehållstillstånd kommer ersättningen från NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centralen).

Kapslade applikationer

Regional information


Från regionerna

Mottagning av minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare - Nyland

På Nylands NTM-centrals område finns också ett gruppfamiljehem som är avsett för minderåriga barn och unga som anlänt utan vårdnadshavare och som beviljats uppehållstillstånd.