Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Vanliga frågor om miljö -tjänsten har öppnats - information om fridlysta arter i första fasen

Bild: Ilkka Elo

Välkommen till Vanliga frågor om miljö -tjänsten! I inledningsfasen kan information hittas i form av fråga-och-svar om fridlysta arter relaterade till följande teman:

  • Innehav och försäljning av arter
  • Beaktande av förekomstplatser för arter
  • Fridlysningsbestämmelserna
  • Skador och deras förebyggande
  • Undantagstillstånd

Mer än 80 olika fråga-svar-par finns tillgängliga. Svaret hittar du på hemsidan, t.ex. om det går att fotografera fågelbon med drönare, om det går att flytta ett fågelbo eller vad som generellt menas med att fridlysa en art.

Mer detaljerad information på webben

NTM-centralernas rikstäckande kundservice för miljöfrågor ansvarar för FAQ-tjänsten. Innehållet som rör fridlysta arter har tagits fram av NTM-centralen i Egentliga Finland, som nationellt ansvarar för undantagstillstånd för artskydd.

– Syftet med tjänsten är att leda kunden att hitta mer detaljerad information om fridlysta arter direkt på webben, så att kunden inte behöver kontakta kundtjänsten eller en sakkunnig vid NTM-centralen, säger gruppchef för kundservice för miljöfrågor Vesa -Pekka Heikkilä från NTM-centralen i Birkaland.

Kolla in tjänsten: Vanliga frågor om miljö (ymparisto.fi)