Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ulkomaalaista työvoimaa yhä useampaan työhön ilman saatavuusharkintaa (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu)

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset linjaavat, että ulkomaalaisten työntekijöiden oleskelulupia voidaan jatkossa puoltaa niiden alueilla ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusharkintaa aiempaa useampaan työhön. Uudella alueellisella linjauksella pyritään parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta.

"Yrityksillä on yhä useammalla toimialalla rekrytointihaasteita. Haluamme tukea alueen yritysten kasvun jatkumista ja osaavan työvoiman saatavuus on siinä yhtenä osana", toteaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Normaalimenettelyssä EU-alueen ulkopuolelta rekrytoitaessa on ensin selvitettävä työvoiman saatavuus kotimaassa avaamalla työpaikka hakuun työhallinnon järjestelmiin. Oleskelulupaharkinnassa voidaan edetä vasta tämän jälkeen. Saatavuusharkinnasta luopuminen poistaa tämän yhden välivaiheen ja siten nopeuttaa työvoiman saamista. "Yrityksen kannalta on oleellista saada osaaja nopeasti töihin. Maakunnassa on monella alalla työvoimapula, joten osaltamme pyrimme nopeuttamaan prosessia."

Molemmissa maakunnissa oleskelulupia voidaan jatkossa puoltaa ilman erillistä työvoiman saatavuusharkintaa terveydenhoito-, ICT-, metallialalle sekä eläinlääkäreille. Tämän lisäksi Kainuussa saatavuusharkinnasta on vapautettu metsäala sekä toimisto- ja laitossiivoojat sekä kokit (pois lukien pikaruokalatyöntekijät).

Kainuun kanssa yhteisten nimikkeiden lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla työlupia voidaan puoltaa ilman saatavuusharkintaa logistiikka-alalle, maatalouteen ja turkiseläinten kasvatukseen sekä matkailu-alalle: hotelli- ja ravintola-aloille (lukuun ottamatta pikaruokalatyöntekijöitä) sekä toimisto-, hotelli- ja laitossiivoojille, eräoppaille ja rinnetyöntekijöille.

Linjauksen tarkoituksena on turvata osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollistaa työnantajille vaihtoehtoja työvoiman hankinnassa niissä tilanteissa, joissa kotimaista työvoimaa ei ole saatavilla. Osa Suomeen töihin tulevista saapuu ns. erityisasiantuntijoina, joihin työvoiman saatavuusharkintaa ei sovelleta lainkaan. Siten alueellinen linjaus koskee vain osaa työn perässä Suomeen muuttavista. Linjaus ei myöskään vaikuta EU-alueelta Suomeen tuleviin työntekijöihin.

Tilastokeskuksen kyselyn mukaan vajaalla 40 prosentilla Pohjois-Pohjanmaan yritystoimipaikoista on rekrytointivaikeuksia. Kevään 2019 Ammattibarometrin mukaan maakunnassa koetaan työvoimapulaa lähes kaikilla seuduilla. Työvoimapulaa koetaan erityisesti ICT:n, metalli- ja konepajateollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen, konekorjauksen, myynnin, ravitsemisen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen aloilla.

Kainuussa työvoimasta on Ammattibarometrin mukaan eniten pulaa sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhdistuspalvelualan tehtävissä sekä metallialalla. Työvoimatarpeisiin etsitään ratkaisuja myös matkailu- sekä metsä- ja puuklustereissa. Puolet maakunnan työvoimaa hakevista yrityksistä on kokenut rekrytointivaikeuksia. Kainuussa paraneva työllisyys ja työvoiman ikärakenne kärjistävät työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa.

Lisätiedot:
Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 026 727, petri.keranen@ely-keskus.fi
Johtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 560, jaana.korhonen@ely-keskus.fi

Uusi työlupalinjaus ELY-keskuksen verkkopalvelussa

 


Regional information