Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Uhanalainen hämeenkylmänkukka 2010-luvun alussa (Hämeen ELY-keskus)

Hämeenkylmänkukan kasvupaikkoja on viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana ja etenkin tämän vuosisadan puolella inventoitu useaan kertaan, mistä syystä sen esiintymien viimeaikainen kehitys tunnetaan paremmin kuin useimmilla muilla uhanalaisilla kasveillamme.

Professori Pertti Uotila on seurannut kylmänkukkaa yli 50 vuotta ja nähnyt kymmenien esiintymien pienenevän ja häviävän ja kehityksen yhä jatkuvan. Viime vuosina aloitetut useiden esiintymien hoitotoimet toivottavasti saavat vähitellen aikaan muutoksen ja kylmänkukkakannan vahvistumisen.

ELY-keskusten Näkymiä-julkaisusarjassa on ilmestynyt Pertti Uotilan kirjoittama julkaisu, jossa hän tarkastelee hämeenkylmänkukan esiintymiä kunnittain ja pohtii, voiko kasvin vähenemistä pysäyttää.

 

Hämeenkylmänkukka 2010-luvun alussa


Regional information