Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Työvoimaa vapautumassa ELY-keskusten ympäristöseurannan tehtävistä

Ympäristöhallinnon analyysituotanto, näytteenotto ja maastotyöt ulkoistetaan 1.1.2016
alkaen. Toimintatapamuutoksen johdosta ELY-keskuksista on vapautumassa em. tehtäviä aiemmin tehnyttä osaavaa henkilöstöä maan eri osissa yhteensä noin 20 henkilöä. Asiaa koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet.

ELY-keskuksella on valtionhallinnon muutosturvasäännösten mukaan mahdollisuus tarjota irtisanottavalle henkilöstölle tukimuotoja heidän työllistymiseksi toisen työnantajan palvelukseen. Jos henkilöä ei kyetä uudelleen sijoittamaan omaan virastoon, henkilö voidaan hänen suostumuksellaan siirtää työskentelemään toisen työnantajan palvelukseen määräajaksi (nk.1+1 –malli). Toinen työnantaja voi olla valtionhallinto, kunnallinen työnantaja tai yksityinen sektori.

Uuden työnantajan kanssa voidaan tehdä sopimus, jossa ELY-keskus vastaa henkilön palkkakuluista enintään yhden vuoden ajan ja uusi työnantaja sitoutuu vastavuoroisesti palkkaamaan ko. henkilön vähintään yhdeksi vuodeksi. Henkilö on enintään yhden vuoden palvelussuhteessa ELY-keskukseen, mutta tekee virkamieslain 20 §:n nojalla työtä toiselle työnantajalle tämän työnjohdon alaisena. Työllistymistä koskevat sopimukset on tehtävä vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja vapautuvasta henkilöstöstä ja käytettävissä olevista tukimuodoista antavat alueelliset
henkilöstökoordinaattorit:

Alue Henkilöstökoordinaattori
Etelä-Pohjanmaa Merja Luhtala (merja.luhtala(at)ely-keskus.fi)
Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala   Tarja Pesonen (tarja.a.pesonen(at)ely-keskus.fi)    
Keski-Suomi Sirpa Siikaluoma (sirpa.siikaluoma(at)ely-keskus.fi)
Pohjois-Savo Auli Väänänen (auli.vaananen@ely-keskus.fi)
Varsinais-Suomi Raija Polvi (raija.polvi(at)ely-keskus.fi)
Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi Sinikka Kiurujoki (sinikka.kiurujok(at)ely-keskus.fi)

     


Regional information