Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Arbetslösheten ökade i maj

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt fanns det i slutet av maj sammanlagt 269 000 arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna. Det är 39 700 fler än ett år tidigare. Från april minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 400.

Permitteringarna ökade och i slutet av maj fanns det i hela landet uppskattningsvis 27 000 permitterade, vilket är 7 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

På finska:

Työttömyys kasvoi toukokuussa

Meddelande från Arbets- och näringsministeriet 25.6.2013:

Alla sysselsättningsöversikterna:


Regional information