Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Arbetslösheten fortsatte att öka i januari

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 327 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 35 100 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 2 300.
Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 3 900 fler än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 42 900. I januari avslutades i genomsnitt 69,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.
Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var arbetslöshetsgraden 8,5 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Läs mera:

ELY-centralernas sysselsättningsöversikter:


Regional information