Navigeringsmeny

Regional information

Arbetslösheten fortsatte att öka i Österbotten och i Mellersta Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Åtgärderna för att hindra spridningen av coronaviruset ökade arbetslösheten ännu även i maj, men ökningen var måttlig jämfört med april (279 personer).

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som just publicerats fanns inom området för Österbottens NTM-central i slutet av maj sammanlagt 14 004 arbetslösa arbetssökande. Detta är 7 312 fler än för ett år sedan.

Konsekvenserna av coronaviruset återspeglas speciellt i antalet permitterade. I slutet av maj var antalet heltidspermitterade 6 028 dvs. 5 720 fler än för ett år sedan (+1 857,1 %). Från föregående månad ökade antalet permitterade dock endast litet (156 personer).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är dock fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland (12,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 16,5 %.

Arbetslösheten ökade mest i de större städerna och i åldersgruppen för 35-39 år

Arbetslösheten ökade i alla kommuner inom Österbottens TE-byrås verksamhetsområde jämfört med maj förra året. Arbetslösheten ökade mest i Vasa och i Karleby. Arbetslöshetsgraden i Vasa var i maj 16,7 %, i Karleby 12,4 % och i Jakobstad 12,9 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (5,1 %) och Pedersöre (5,4 %) kommuner.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i alla åldersgrupper. Mest arbetslösa fanns i åldersgruppen 35-39 år. Ökningen jämfört med antalet året innan var 973 personer (+142,5 %).

Andelen män av alla arbetslösa minskade jämfört med året innan samt jämfört med föregående månad. Antalet arbetslösa män var i maj 7 736 (55 %) och antalet kvinnor 6 268 (45 %).

Antalet arbetslösa ökade i alla yrkesgrupper, förutom militärer. Jämfört med förra året ökade antalet arbetslösa mest i yrkesgruppen för service- och försäljningspersonal (+1 615) samt inom gruppen för oklassificerbart arbete (+ 1 460).

Antalet nya lediga arbetsplatser fortsatte att minska; till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under maj månad 1 581 nya lediga jobb. Detta är 58 (- 3,5 %) färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet nya lediga arbetsplatser minskade mest i yrkesgruppen för experter (-92). Under maj månad fanns det totalt 3 220 lediga arbetsplatser, vilket var 430 platser (­-11,8 %) färre än för ett år sedan.

Sysselsättning förbättras genom samarbete

Skötseln av sysselsättningen kräver i fortsättningen allt mera arbete, och det måste hittas nya verksamhetssätt som stöd och i stället för de gamla. Strategiarbete för TE-tjänsterna görs nu som bäst med ledningen av arbets- och näringsministeriet.

I skötseln av sysselsättningen behövs också allt mera samarbete med olika aktörer. Karleby stad kommer att vara med i det riksomfattande sysselsättningsförsöket för kommunerna. Vasa har inte ansökt om att vara med i kommunförsöket, men även där strävar man efter att minska arbetslösheten och att förbättra sysselsättningsgraden med hjälp av ett allt bredare och smidigare samarbete mellan olika aktörer.

Läs hela sysselsättningsöversikten (pdf)
Briefly in English (pdf)

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx

Ytterligare information:
Österbottens TE-byrå, servicedirektör Juha Nummela, tfn 0295 056 128
NTM-centralen i Österbotten, överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)