Navigeringsmeny

Regional information

Työttömyyden väheneminen jatkui Lapissa helmikuussa (Lappi)

Korona-virustilanteen vaikutukset eivät vielä näkyneet helmikuun työnvälitystilastojen pohjalta laaditussa työllisyyskatsauksessa. Vaikutukset tulevat näkymään vasta seuraavien kuukausien työllisyyskatsausten antamassa tilannekuvassa.

Lapissa oli helmikuun lopussa 8 680 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 200 (2 %) vähemmän kuin tammikuussa ja lähes 320 (4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden kehitys oli Lapissa parempi kuin koko maassa. Koko maassa työttömiä oli yli 2 300 (1 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Työttömien määrä laski enää kuuden ELY-keskuksen alueella, eniten Kainuussa ja Lapissa.

Työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa 10,7 % vaihdellen seutukunnittain Tunturi-Lapin 7,8 %:sta Itä-Lapin 13,9 %:iin ja kunnittain Muonion 6,1 %:sta Savukosken 19,9 %:iin. Koko maan keskimääräinen (9,5 %) alittui kahdeksassa ja 10 % yhdeksässä Lapin kunnassa. Työttömyys väheni vuodentakaisesta eniten Torniolaakson ja Kemi-Tornion seutukunnissa.

Lomautusten lisääntyminen jatkui. Työttömistä noin 810 oli lomautettuja, mikä on 100 (14 %) enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui helmikuun lopussa 3 515 lappilaista, mikä on noin 300 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyyden väheneminen kohdistui eniten 20-29 -vuotiaisiin, sen sijaan 30-39-vuotiaita työttömiä oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömyyden vuosikehitys on kääntynyt kasvuun.

Työvoiman kysyntä oli edelleen vilkasta. TE-toimistossa oli helmikuussa Lapissa avoinna yli 5 000 työpaikkaa. 

Lapin ELY-keskuksen helmikuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja: 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Yksikön päällikkö, Satu Huikuri, 0295 037 049

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja, Tiina Keränen, 0295 039 636

 

Seuraava työllisyyskatsaus (maaliskuu 2020) julkaistaan 23.4.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)