Navigeringsmeny

Regional information

Työttömyyden kasvu taittui toukokuussa - lomautukset vähenivät (Lappi)

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyvistä toimista johtuen työttömyys ja erityisesti lomautukset lisääntyivät Lapissa poikkeuksellisen nopeasti maalis- ja huhtikuun aikana. Toukokuussa työttömyyden kasvu taittui lomautusten vähenemisen myötä. Lapissa oli toukokuun lopussa kuitenkin lähes 15 300 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 400 vähemmän kuin huhtikuussa, mutta yli 6 300 (70 %) enemmän kuin vuotta aiemmin toukokuussa.

Lomautettujen määrä ja osuus työttömistä on edelleen poikkeuksellisen korkea. Työttömistä 4 870 eli 32 % oli lomautettuja. Lomautettujen määrä laski 420:llä huhtikuusta, mutta oli yli kymmenkertainen viime vuoden toukokuuhun verrattuna.

Työttömyyden kasvun vaihtelu alueittain ja ammateittain ollut huomattavaa

Työttömien osuus työvoimasta on noussut Lapissa 18,9 prosenttiin. Osuus oli toukokuussa alin Torniolaakson ja Kemi-Tornion seutukunnissa ja selkeästi korkein Tunturi-Lapin 27,7 %. Kunnittain osuus vaihteli Keminmaan 13,1 %:sta Pelkosenniemen 30,9 %:iin.

Rovaniemen, Tunturi-Lapin ja Pohjois-Lapin seutukunnissa työttömiä oli 81 % enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Maltillisinta työttömyyden kasvu on ollut Torniolaakson, Itä-Lapin ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Työttömyyden kasvun voimakkuus vaihtelee myös kunnittain: Savukoskella työttömiä oli 22 %, Kittilässä 109 % ja Utsjoella 116 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaupunkikunnista työttömyyden kasvu on ollut rajuin Rovaniemellä.

Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta eniten ikäryhmissä 25-29 ja 35-39 -vuotiaat. Suhteellisesti vähiten työttömyyden kasvu näkyi ikäryhmissä 20-24-vuotiaat ja 45 vuotta ja vanhemmat. Työttömyyden lisääntyminen on kohdistunut eri voimakkuudella aloittain ja ammateittain. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli työttömänä kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Vähiten työttömyys kasvoi ammattiryhmissä maanviljelijät ja metsätyöntekijät, erityisasiantuntijat sekä rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijät.

TE-toimistoon ilmoitettiin toukokuussa avoimeksi lähes 1 400 työpaikkaa

Työvoiman kysynnässä näkyi elpymistä toukokuussa. Lapissa ilmoitettiin TE-toimistoon avoimeksi 1 390 työpaikkaa, mikä on vain 180 vähemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Rakennusalan työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi eniten ja enemmän kuin viime vuonna. Palvelu- ja myyntityöntekijöille ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä jäi lähes puoleen viime vuoden toukokuusta ja väheneminen kohdistui pääosin palvelutyöntekijöiden ja hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöiden kysyntään.

Lomautusten väheneminen jatkunut kesäkuussa

TE-toimiston asiakastietojärjestelmästä saatavan tilannetiedon mukaan työttömyyden väheneminen on jatkunut kesäkuussa. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla työnhaun aloittaneiden määrässä ja työttömyydessä näkyi oppilaitoksista valmistuvien tulo työmarkkinoille, mikä on vuosittainen kausiluontoinen ilmiö. Lomautusten väheneminen on kuitenkin jatkunut kesäkuun aikana ja lomautettuja on nyt lähes 1 300 vähemmän kuin korkeimmillaan toukokuun alkupuolella.  Viime viikon lopussa työttömiä oli Lapissa runsas 14 600.

Lapin ELY-keskuksen toukokuun 2020 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

 

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

 

Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2020) julkaistaan 21.7.2020

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/ polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)