Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande steg kraftigt i maj

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 432 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 206 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av maj fanns det i hela landet 181 400 permitterade, vilket är 167 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 158 100, vilket är 149 800 fler än i maj i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 69 800, vilket var 7 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 141 600, dvs. 56 600 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 27 700 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 56 400. I januari–maj avslutades i genomsnitt 62,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj månad 45 100 nya lediga jobb, dvs. 20 900 färre än i maj i fjol. Allt som allt fanns det i maj 96 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 32 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj deltog 105 700 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 18 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,6 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 96 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,4 procent, dvs. 2,7 procentenheter lägre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 295 000, vilket är 46 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,6 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

 

Läs mera: