Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juni sammanlagt 416 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 162 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 15 800. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. 

I slutet av juni fanns det i hela landet 137 600 permitterade, vilket är 122 800 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 117 000, vilket är 107 400 fler än i juni i fjol. Från och med maj minskade antalet permitterade på heltid med 41 200.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 75 200, vilket var 11 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 134 600, dvs. 45 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 23 600 fler än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 58 900. I januari–juni avslutades i genomsnitt 60,7 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 5,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 47 700 nya lediga jobb, dvs. 4 800 färre än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 93 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 17 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av juni deltog 98 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 11 700 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,9 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 87 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,7 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 223 000, vilket är 47 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,9 procent, dvs. 1,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i juni, Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 21.7.2020 (tem.fi)

ANM:s sysselsättningsöversikt (temtyollisyyskatsaus.fi)