Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade snabbt i mars

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 309 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 70 700 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 60 900. Den snabba ökningen av antalet arbetslösa arbetssökande och särskilt av dem som är permitterade på heltid berodde på de begränsningsåtgärder som coronapandemin orsakat. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av mars fanns det i hela landet 74 000 permitterade, vilket är 53 200 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 65 300, vilket är 50 400 fler än i mars i fjol.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 64 900, vilket är 1 200 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 107 300, dvs. 16 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 11 600 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 41 100.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 21 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 197 000, vilket är 6 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,3 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars månad 63 500 nya lediga jobb, dvs. 9 900 färre än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 149 900 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 18 600 färre än för ett år sedan.

Läs mera: