Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i december

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 257 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 100. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 000, vilket är 3 800 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 95 100, dvs. 100 fler än vid samma tidpunkt i fjol. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 600 färre än i förra december, dvs. sammanlagt 32 800.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 17 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,0 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är 18 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,0 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 55 400 nya lediga jobb, dvs. 9 500 fler än i förra december. Allt som allt fanns det i december 104 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 14 500 fler än för ett år sedan.

Läs mera: