Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i februari

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av februari sammanlagt 248 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 500. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 63 200, vilket är 1 500 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 93 600, dvs. 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i februari 20 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i februari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 187 000, vilket är 13 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,9 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under februari 73 600 nya lediga jobb, dvs. 4 200 färre än i februari i fjol. Allt som allt fanns det i februari 164 400 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 000 fler än för ett år sedan.

Läs mera: