Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

I oktober fanns det 259 000 arbetslösa arbetssökande

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 53 700 personer. I oktober anmäldes 91 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 169 700 lediga jobb, vilket är 69 100 fler än för ett år sedan.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 139 000 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

Antalet långtidsarbetslösa var 108 000

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 108 000. Detta är 26 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 100 700, det vill säga 13 600 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 8 500 färre än i oktober i fjol, dvs. sammanlagt 27 800. I januari–oktober avslutades i genomsnitt 60,8 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader

Antalet nya lediga jobb ökade

I oktober anmäldes 91 600 nya lediga jobb, det vill säga 38 600 fler än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 169 700 lediga jobb, vilket är 69 100 fler än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 112 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 900 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 65 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än i oktober i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 164 000, vilket är 37 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre än ett år tidigare