Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Työttömiä työnhakijoita Lapissa alle 9 000 (Lappi)

Lapissa oli toukokuun lopussa 8 980 työtöntä, mikä 830 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyys oli kaikissa Lapin seutukunnissa vuoden takaista alempi. Työttömyys on viime vuosina laskenut merkittävästi – työttömiä oli toukokuussa yli kolmannes vähemmän kuin neljä vuotta sitten. Työttömyys on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä ja kohdistuu laajasti eri ammatteihin ja koulutusasteisiin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut selvästi, ja myös työttömyyden keskimääräinen kesto on lyhentynyt. Toukokuun lopussa työttömänä olleiden työttömyyden kesto oli keskimäärin 38 viikkoa, mikä on 7 viikkoa lyhyempi kuin viime vuonna.  

Lapissa oli toukokuun aikana avoinna yli 3 820 työpaikkaa, joista suurin osa oli yrityksissä ja joka viides kuntasektorilla. Eniten työpaikkoja ilmoitettiin toukokuussa avoimeksi rakennustyöntekijöille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille, palvelutyöntekijöille, opettajille ja myyjille.

 

Lapin ELY-keskuksen toukokuun 2019 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö, Tuija Ohtonen 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Palvelujohtaja, Tero Hyttinen 0295 039 560

 

Seuraava työllisyyskatsaus (kesäkuu 2019) julkaistaan 23.7.2019.

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilaston keskeiset tiedot (koko maa, ELY-keskuksittain, seutukunnittain ja kunnittain) Tilastokeskuksen StatFin-tilastotietokannassa http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/  polkua Työmarkkinat / Työnvälitystilasto (TEM)


Regional information