Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

I december fanns det 275 300 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av december sammanlagt 275 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 82 000 färre än ett år tidigare, men 17 600 fler än för två år sedan i december. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 22 600.
I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 34 000 permitterade, vilket är 62 500 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Av de arbetslösa arbetssökandena var 144 700 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I december anmäldes 90 600 nya lediga jobb, det vill säga 40 200 fler än i december i fjol. Allt som allt fanns det i december 164 500 lediga jobb, vilket är 71 600 fler än för ett år sedan.

Läs mer:

I december 275 300 arbetslösa arbetssökande (temtyollisyyskatsaus.fi)