Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

387 500 arbetslösa arbetssökande i juli

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av juli sammanlagt 387 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 118 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 29 400. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av juli fanns det i hela landet 100 000 permitterade, vilket är 83 900 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 82 000, vilket är 70 800 fler än i juli i fjol. Från och med juni minskade antalet permitterade på heltid med 35 000.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 77 700. Detta är 12 600 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 125 700, dvs. 32 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 17 300 fler än i juli i fjol, dvs. sammanlagt 54 000. I januari–juli avslutades i genomsnitt 62,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,2 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juli månad 46 300 nya lediga jobb, dvs. 6 300 färre än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 86 800 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 13 200 färre än för ett år sedan. I slutet av juli deltog 94 300 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 6 900 färre än ett år tidigare.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juli 50 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 73,2 procent, dvs. 1,3 procentenheter lägre än i juli i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 216 000, vilket är 47 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 1,7 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera