Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

I augusti fanns det 329 700 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av augusti sammanlagt 329 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 97 100 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 57 700. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

I slutet av augusti fanns det i hela landet 77 800 permitterade, vilket är 65 600 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 61 000, vilket är 53 700 fler än i augusti i fjol. Från och med juli minskade antalet permitterade på heltid med 21 000.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 78 800. Detta är 15 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 115 300, det vill säga 28 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande under 25 år var 12 400 fler än i augusti i fjol, det vill säga sammanlagt 42 000. I januari–augusti avslutades i genomsnitt 63,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 2,8 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb minskade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under augusti 55 500 nya lediga jobb, det vill säga 12 000 färre än i augusti i fjol. Totalt fanns det i augusti 98 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 19 500 färre än för ett år sedan.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 7,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i augusti 65 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,5 procent, dvs. 2,1 procentenheter lägre än i augusti i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 211 000, vilket är 42 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 7,7 procent, dvs. 1,6 procentenheter högre än ett år tidigare

 

Läs mera: