Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Strategi för arbetskraftsinvandring i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten (ELY-centralen i Österbotten)

Bothnia Work-projektet har utarbetat en strategi för arbetskraftsinvandring i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Strategin har utarbetats i samarbete med ELY‐centralen i Österbotten, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund, Österbottens handelskammare och regionens företagarföreningar. Strategin ska fungera som handbok och guide för arbetsgivare och andra parter som arbetar med arbetskraftsinvandring.

I strategiutredningen betraktas utsikterna för tillgång till arbetskraft i regionen de kommande tre till fem åren. I den finns en genomgång av olika invandrargrupper som finns i regionen, och det betonas hur viktigt det är att kunna identifiera gruppernas olika status med tanke på den praktiska verksamheten. För att man ska kunna få en uppfattning om vilken typ av kompetens som regionen kommer att få tillgång till den närmaste framtiden, kartläggs det totala antalet utländska studerande som kommit till regionen eller som kommer att komma hit för att avlägga yrkesexamen vid olika läroanstalter.

Strategin utgår från statsmaktens riktlinjer som utgör basen för arbetskraftsinvandringen. Rekrytering av utländsk arbetskraft beskrivs i olika steg. Registrering av arbetskraftsinvandrare och eventuellt av familjen, anpassning in i arbetsgemenskapen, barnens dagvård och skolgång samt arbetsläget för partners tas upp i korthet. Utredningen innehåller även i huvuddrag nyttig och viktig information om rekrytering av utländsk arbetskraft med tanke på arbetsgivarna.

I strategin granskas integration och offentliga tjänster som har med den att göra. I utredningen presenteras också de serviceformer som invandrarnas rådgivningscentrum Wellcome Office erbjuder, samt i huvuddrag också andra projekt med syfte att utveckla regionens tjänster. I utredningen funderar man ytterligare på medel för att förebygga rasism. Utredningen avslutas med tankar kring marknadsföring av vår region både i Finland och utomlands.

Andra nyheter från Bothnia Work-projektet
För tillfället jobbar Bothnia Work-projektet med att rekrytera tandläkare till Vasa och närområdena, samt eventuellt också till övriga Finland. Tandläkare rekryteras antingen från Spanien eller från Portugal. Rekryteringen sker ganska långt enligt liknande koncept som rekryteringen av spanska sjukskötare förra året. Tandläkarrekryteringen är dock först i begynnelsestadiet och där kvarstår många utmaningar att bemästra för att den ska lyckas.

De åtta sjukskötare som rekryterades från Spanien till Vasa i oktober förra året är fortfarande i Vasa och arbetar. De har hittills blivit bra integrerade och de håller småningom på att inleda studier i svenska.

Kontakter och tilläggsuppgifter:

Riitta Lehtisalo, Bothnia Work-projektets projektchef,
tfn 0295 056 103, riitta.lehtisalo(at)te‐byran.fi

Kristin Sundqvist‐Strandin, chef för enheten, Österbottens ELY‐central,
tfn 0295 028 629, kristin.sundqvist-strandin(at)ely‐keskus.fi

Helvi Riihimäki, direktör, Österbottens arbets‐ och näringsbyrå,
tfn 0295 056 150, helvi.riihimaki(at)te-byran.fi


Regional information