Navigeringsmeny

Regional information

Arbetsgivare får hjälp med att skaffa arbetstagare i hemlandet i stället för utländsk säsongsarbetskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Coronaepidemin påverkar starkt också jordbruket och matproduktionen. Inom branschen har man under de senaste åren använt mycket utländsk säsongsarbetskraft som nu, när gränserna och ambassaderna har stängt, sannolikt inte får tillstånd att komma till landet. I Finland uppskattas behovet av arbetskraft uppgå till ca 15 000 arbetare och t.ex. enbart i Österbotten uppskattas behovet vara ca 1500 arbetare. Detta behov blir verklighet speciellt på våren och på sommaren. Därför kommer NTM-centralen i Österbotten nu att sammankalla aktörer för att fundera på hur man gemensamt kan framskrida i ärendet och stödja branschen.

Utvecklingsbolagen Dynamohouse, Concordia, Kristinestads näringslivsbolag, VASEK, KOSEK och KASE hjälper för sin del och erbjuder också kontaktpersonerna vid Talent Scout-projektet som stöd. Också Österbottens handelskammare samt företagarorganisationerna är aktivt med. I första hand är avsikten att till säsongsarbete locka studerande och internationella studerande samt skolelever som p.g.a. situationen blivit utan sommarjobb och också asylsökande och permitterade.

För att de lediga säsongsarbetsplatserna och arbetssökande som är intresserade av dem ska kunna mötas är det viktigt att arbetsgivarna meddelar sina lediga platser till webbplatsen te-tjanster.fi, Finlands populäraste platsbank. Därifrån går arbetsplatserna automatiskt också till Jobbmarknad, den nya mötesplatsen för jobb och arbetstagare.

NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Österbotten informerar arbetsgivare om olika rekryteringsmöjligheter direkt samt via sina samarbetspartners. Efter påsken ordnas bland annat ett till arbetsgivare riktat informationstillfälle på webben. Unga och andra som eventuellt är intresserade av säsongsarbete kommer likaså att informeras och uppmuntras att söka säsongsarbete genom en särskild kampanj.

Ytterligare information:

Francesca Cucinotta
NTM-centralen i Österbotten
francesca.cucinotta(at)ntm-centralen.fi
Tfn 0295 028 646

Tomas Ede
Österbottens arbets- och näringsbyrå
tomas.ede(at)te-byran.fi
Tfn 0295 056 039

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)