Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Arbetsmarknadsprognos: Starkare sysselsättningsökning nästa år

Enligt en färsk arbetsmarknadsprognos kommer sysselsättningen att öka med cirka 15 000 personer under 2017, medan ökningen i fjol var 11 000 personer. Det förutspås att sysselsättningen under 2018 kommer att öka med cirka 25 000 personer.

Sysselsättningsgraden har stigit långsamt och kommer enligt prognosen att nå 69,3 procent i år. Nästa år förutspås det att sysselsättningsgraden stiger till 70,2 procent.

Antalet arbetslösa och arbetslöshetsgraden, som mäts i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, har under den senaste tiden minskat långsammare än väntat. Arbetslöshetsgraden för 2017 kommer enligt prognosen att bli 8,6 procent. Arbetslösheten börjar dock minska snabbare nästa år, och arbetslöshetsgraden förutspås då bli 7,9 procent.

Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik har antalet arbetslösa arbetssökande minskat exceptionellt snabbt under 2017. Antalet arbetslösa arbetssökande i arbetsförmedlingsstatistiken har minskat snabbare än antalet personer som får arbetslöshetsförmåner under arbetslöshetstiden. Bakgrunden till detta fenomen är att intervjuerna med arbetslösa har intensifierats efter årsskiftet. Arbetslöshetsstatistiken har blivit mer exakt, när sådana som i själva verket inte är arbetslösa har försvunnit ur statistiken.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på statistisk tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen publiceras två gånger om året.

Läs mera:


Regional information