Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Det sysselsättningspolitiska understödet administreras fr.o.m. 1.6.2015 av arbets- och näringsbyrån

Sysselsättningspolitiskt understöd kan beviljas för verksamhet som främjar arbetslösa arbetssökandes sysselsättning och yrkeskunnande.

Beviljandet av understöd grundar sig på statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt arbets- och näringsministeriets anvisning om tillämpningen av lagen och förordningen om offentlig arbetskraft- och företagsservice.

I juni öppnas ansökningsförfarandet för år 2016. Ansökningstiden varar till utgången av september. Beslut om beviljande av understöd fattas av Nylands arbets- och näringsbyrå. Närmare information på webbplatsen te-tjanster.fi.

Betalningarna sköts alltjämt av utvecklings- och förvaltningscentret.

Ytterligare upplysningar ges vid Nylands arbets- och näringsbyrå av utvecklingschef Eija Lappalainen

eija.lappalainen(at)te-byran.fi, tfn 0295 040 421


Regional information