Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Työllisyyspoliittisen avustuksen haku on käynnissä 7.10.-4.11.2013 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden työllistymistä.  Avustuksen saajana voi olla yhdistys, säätiö, kunta tai kuntayhtymä. Lisäksi avustusta voidaan myöntää a) yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen ja b) yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia. Yhteisöllä tarkoitetaan (kohdat a ja b) Suomessa rekisteröityä yritystä (ml. osuuskunnat), yhdistystä ja säätiötä sekä kuntaa ja kuntayhtymää.

Tarkemmat tiedot avustuksesta, hakemisesta ja hakuajasta löytyvät hakuilmoituksesta:

Hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta:

Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta:

Lisätietoja:

Maahanmuuttoasiantuntija Sari Jokinen, p. 0295 024 551, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information