Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Snart dags att ansöka om sysselsättningspolitiskt understöd

Understöd för sysselsättning av arbetslösa arbetssökande kan sökas fram till 31.10 – om det är andra eller tredje gången som understödet söks. Nya sökande kan i sin tur ansöka om understödet året runt. De projekt som uppfyller villkoren beviljas stöd inom ramen för anslagen, berättar Juho Orjala, som handlägger och följer upp ansökningarna vid NTM-centralen i Nyland.

Det sysselsättningspolitiska understödet är avsett för projekt som främjar arbetslösa arbetssökandes arbets- och funktionsförmåga och förbättrar deras sysselsättningsmöjligheter.

- Verksamheten fokuserar på möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden steg för steg. Men i dessa tider när det är svårt, har understödet också en annan viktig social funktion; att upprätthålla arbetsförmågan.

Understödet kan sökas av föreningar, stiftelser, kommuner och sociala företag. Pengar beviljas inte för de sökandes egen grundläggande verksamhet. Om den sökande t.ex. är en förening för arbetslösa, måste den ha ett projekt som drivs utanför den ordinarie verksamheten.

Sysselsättningspolitiskt understöd söks genom att ta kontakt antingen med arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen. Ansökan bereds på trepartsbasis: sökanden, NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån överlägger tillsammans om projektet lämpar sig för arbets- och näringsbyråns behov. Projektidén måste vara klar redan när man tar kontakt, men den kan omarbetas utifrån diskussionerna. Det är viktigt att i ansökan redogöra för allt som projektet kan erbjuda.

När sysselsättningspolitiskt understöd beviljas, betonas projekt som riktar sig till långtidsarbetslösa, partiellt arbetsföra, unga eller invandrare. Det finns också andra villkor: projektet måste kunna ta sig an åtminstone 15 personer per år. Projektet ska erbjuda arbete antingen inom projektägarens egen organisation eller hos en utomstående aktör. Kunderna erbjuds vanligen lönesubventionerat arbete eller en arbetsprövningsplats.

Förutom arbete erbjuds projektdeltagarna också utbildning och individuellt stöd för jobbsökningen.

- Det är inte meningen att människorna ska gå från ett projekt till ett annat, siktet ska vara inställt på den öppna arbetsmarknaden, påminner Orjala.

Sökanden ska också ha egen finansiering för projektet, för understödet betalas retroaktivt och det krävs en viss medfinansiering av projekten.

Ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd
 


Ytterligare upplysningar:

Juha Orjala, planerare, NTM-centralen i Nyland, fornamn.efternamn(at)ntm-centralen.fi, 0295 021 073
Eija Lappalainen, utvecklingschef, Nylands arbets- och näringsbyrå, fornamn.efternamn(at)te-byran.fi, 0295 040 421

 

Kundens motivation som utgångspunkt

Sysselsättningsprojektet Kotikallio Living Lab ger sina kunder möjligheten att pröva på arbetslivet på riktiga arbetsplatser. Förutom arbetsträning erbjuder projektet också arbetsprövningsplatser inom den bransch som intresserar kunderna. 

Läs mera

 

Hjälp med att ta kontroll över sitt liv

- Man måste komma ihåg att fokusera på kunderna och få dem att engagera sig i sin egen situation, betonar Rauno Lipsanen, ansvarig för projektet Polku Työelämään.

Läs mera

 

 

 


Texter och bilder: Memmi Ojantola

 


Regional information