Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Sysselsättningsanslag tilldelades NTM-centralerna - Bekämpning av förlängd arbetslöshet prioriteras

Regeringen beslutade den 29 januari 2015 om den regionala fördelningen av anslaget för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I fördelningen av anslag prioriterades särskilt sänkning av långtidsarbetslösheten.

Anslaget på 563,9 miljoner euro för anskaffning av arbetskraftsutbildning och träningar, lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd tilldelades NTM-centralerna enligt följande:

 • Nyland 116,3 miljoner euro
 • Egentliga Finland 44,0
 • Satakunta 20,3
 • Tavastland 38,4
 • Birkaland 47,7
 • Sydöstra Finland 33, 8
 • Södra Savolax 16,3
 • Norra Savolax 23,8
 • Norra Karelen 24,0
 • Mellersta Finland 34,0
 • Södra Österbotten 12,9
 • Österbotten 17,3
 • Norra Österbotten 40,9
 • Kajanaland 9,9 och
 • Lappland 22,9

61,5 miljoner euro lämnades till arbets- och näringsministeriet för allokering, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.

Till regionerna fördelades sammanlagt 208,9 miljoner euro för skötsel av långtidsarbetslöshet. Av beloppet allokerades 142,4 miljoner euro enligt antalet personer som fått arbetsmarknadsstöd under minst 300 dagar. 48,6 miljoner fördelades enligt det uppskattade antalet personer som råkat ut för förlängd arbetslöshet. 

Dessutom tilldelades regionerna 17,9 miljoner euro för ett sysselsättningspolitiskt kommunförsök som syftar till att utveckla nya handlingsmodeller för sysselsättning av långtidsarbetslösa.

Läs mera:

 


Regional information