Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Sysselsättningsanslag riktas till tjänster för arbetslösa

Sysselsättningsanslagen i den första tilläggsbudgeten för 2017 riktas till att stödja införandet av den aktiva modellen för utkomstskyddet för arbetslösa. Tilläggsanslaget uppgår sammanlagt till 10 miljoner euro. Regeringen fattade beslut om fördelningen av anslaget till NTM-centralerna den 7 september 2017.

Syftet med anslaget är förberedelser inför främjandet av arbetslösas möjligheter att delta i sysselsättningsfrämjande service, då det planeras att den aktiva modellen tas i bruk år 2018.

Anslaget har tilldelats NTM-centralerna enligt deras förslag om tilläggsanslag. NTM-centralerna i Tavastland och Södra Savolax tilldelades inte tilläggsanslag.

Dessutom lämnades 240 000 euro av det sysselsättningsanslag som beviljats i den första tilläggsbudgeten till arbets- och näringsministeriet för allokering. Beloppet fördelas senare till NTM-centralerna.

Läs mera:

Sysselsättningsanslag riktas till tjänster för arbetslösa (Arbets- och näringsministeriets meddelande 7.9.2017)


Regional information