Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Sysselsättningsanslagen har använts snabbt

Under de senaste dagarna har medborgare och företag som är oroliga över hur sysselsättningsanslagen ska räcka till kontaktat ministeriet. Man har varit orolig för att sysselsättningsanslagen ska ta slut och att arbetslösheten på detta sätt förvärras.
 
I proportion till antalet arbetslösa är storleken på de sysselsättningsanslag som man har till förfogande mindre än under tidigare år. Anslaget har i år använts snabbare än normalt. Eftersom det är närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna som fattar de regionala besluten om användningen av medlen finns det stora skillnader i den aktuella användningen av pengarna. Detta beror på att sysselsättningssituationen varierar i olika regioner.

- Vi kommer att få närmare regionspecifika uppgifter om hur medlen räcker till i början av augusti och utifrån dessa kan vi närmare bedöma hur medlen ska riktas och eventuella åtgärder, berättar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Läs mera:

 


Regional information