Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Sysselsättningsanslag riktas till integration och strukturomvandlingar

Sysselsättningsanslagen i den andra tilläggsbudgeten för 2016 riktas till integrationsutbildning och hantering av strukturomvandlingar inom IKT-branschen. Tilläggsanslaget uppgår till totalt 13,1 miljoner euro.

Av tilläggsanslaget ska 10 miljoner användas till att tidigarelägga integrationsutbildningen för asylsökande som har fått uppehållstillstånd. Av anslaget ska 3,1 miljoner euro användas för att hantera följderna av uppsägningarna vid universiteten och vid Microsoft. För detta har det också ansökts om finansiering från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG).

Fördelade anslag enligt NTM-central

Nyland                          5 110 000 euro
Egentliga Finland         1 800 000 euro
Satakunta                     600 000 euro
Tavastland                   1 000 000 euro
Birkaland                      500 000 euro
Sydöstra Finland          1 000 000 euro
Södra Savolax              100 000 euro
Norra Savolax               540 000 euro
Norra Karelen               300 000 euro
Södra Österbotten        550 000 euro
Norra Österbotten         1 200 000 euro
Lappland                       400 000 euro
Sammanlagt                 13 100 000 euro

Anslaget har fördelats mellan NTM-centralerna på basis av deras framställningar om tilläggsanslag. Regeringen beslutade om fördelningen av anslagen till NTM-centralerna den 18 augusti 2016.

Läs mer:

 

 

 

 


Regional information